Arbeidsrecht


Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Te denken valt aan onderwerpen als:
• Verplichtingen van de werkgever
• Verplichtingen van de werknemer
• Disfunctioneren
• Arbeidsongeschiktheid
• Betaling van salaris
• Meerdere arbeidsovereenkomsten
• Oproepcontracten
• Einde van de arbeidsovereenkomst
• individueel en collectief ontslag
• Transitievergoeding en andere vergoedingen
• Medezeggenschap

De kantoororganisatie van Galligan Advocatuur voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Ruth Galligan is lid van de specialistenvereniging arbeidsrecht advocaten Midden-Nederland en de vereniging voor arbeidsrecht.